DOĞANHİSAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİ TAMAMLAMA SÜRESİ
1
DOĞUM
İŞLEMİ
1-Anne ya da babanın  kimliği ile müracaatı.
2-Doğum raporu (Var ise)
3-Yurt dışındaki doğum olaylarında doğum belgesinin aslı ve Türkçeye tercüme edilmiş  örneği.
4-Vekillik belgesi ile  doğum bildiriminde çocuğun tüm bilgilerini kapsayan özel vekillik belgesi.  
5-Altı yaşından büyük 18 yaşından küçük çocukların bildiriminde resmi bir belge ibraz edilemiyor ise doğum bildiriminde çocuğun Nüfus müdürlüğüne getirilmesi.
6-15 yaş ve üzeri doğum bildirimlerinde en son halini gösterir 2 adet resim.
7-Evlenme tarihinden önce doğan çocukların doğum bildirimlerinde anne ve babanın birlikte kimlikleriyle müracaatı.
8-15 dk
 
2
TANIMA
İŞLEMİ
1-Babanın Nüfus cüzdanı annenin kimlik bilgileri
2-Yabancı kadından doğan çocukların tanınmasında; kadının, çocuğun doğduğu tarihte medeni halini  gösterir yabancı  resmi makamlardan verilmiş usulüne uygun (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 167.maddesine göre) tasdikli belgenin  aslı.
12-20 dk
 
 
3
EVLENEN KADININ ÖNCEKİ SOYADINI KULLANMA TALEBİ
 
Nüfus Müdürlüğünde mevcut matbu dilekçe.
4-6 dk
4
DİN BİLGİSİNE İLİŞKİN TALEPLER
1-Dilekçe.
2-Ergin olmayan  çocuklarla ilgili talepte anne ve babanın birlikte müracaatı.
3-Velayet veya vesayet altında olanların kanuni temsilcileri.
4-6 dk
5
NÜFUS CÜZDANI
DÜZENLENMESİ
1-Yenileme-değiştirme:
a) İbraz edilen nüfus cüzdanının;
-Sistemde kayıtlı olması halinde 2 adet fotoğraf,
-Sistemde kayıtlı olmaması, fotoğrafsız veya yıpranmış olması halinde kişinin  kimliğini kanıtlayacak ikinci bir belge  (Uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, basın kartı, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi, yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu) istenir.
İkinci bir belge ibraz edilemediği takdirde yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığı ya da çalışılan kurumdan alınacak nüfus cüzdanı talep belgesi, 2 adet fotoğraf ile müracaat edilir.
b) Ergin olmayan çocuklara nüfus cüzdanı düzenlemesinde  en son alınan nüfus cüzdanı ile 15 yaş ve üstü için iki adet fotoğraf.
2-Kayıp
Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığı ya da çalışılan kurumdan alınacak nüfus cüzdanı talep belgesi ve 2 adet fotoğraf.
3-Yeniden
Yabancılara mahsus ikamet tezkeresi, yoksa yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca düzenlenmiş nüfus cüzdanı talep belgesi ile 2 adet fotoğraf.
Not: Nüfus ve Uluslararası aile cüzdanlarına yapıştırılacak fotoğrafların;
Renkli, ön cepheden, (alın, yüz ve çene açık olacak şekilde)  kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması ve 2 fotoğrafın birbirinin aynı olması gerekir.
Ayrıca fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kabul edilemez.
5-10 dk
 
6
ULUSLARARASI EVLENME CÜZDANI DÜZENLENMESİ
 
1-Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığından alınacak Uluslararası aile cüzdanı talep belgesi,
2-Talep belgesindeki fotoğrafların aynısından 1’er adet fotoğraf
15-20 dk
7
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ TALEBİ
1-Kişinin kimliğini kanıtlayan resimli belge.
2-Dilekçe (Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz)
 
2-5 dk
 
8
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER UYARINCA DÜZELENEN BELGE TALEPLERİ
 1-Kişinin kimliğini kanıtlayan resimli belge.
2-Dilekçe.(Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz.)
3-Evlenme ehliyet belgesi tanziminde  yabancı uyruklu kişiye ait kimlik belgesi.
 
8-10 dk
9
ADRES BEYAN
İŞLEMLERİ
 1-Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında  var ve boş ise; kişinin kimliğini kanıtlayan resimli belge.
2-Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında  var ve dolu ise (kişi veya ailesi adına elektrik, su, telefon,  doğalgaz, abonelik sözleşmesi veya faturası, tapu kaydı, noter tasdikli kira kontratı ) ile resimli belge.
3-Vekillik belgesiyle müracaatlarda; adres değişikliği yapılacağını belirtir vekillik belgesi ve vekilin kimliği. 
5-10 dk
10
 
YABANCI  MAKAMLAR ÖNÜNDE YAPILAN
EVLENMELERİN TESCİL İŞLEMLERİ
 
1-Yabancı makamlar önünde yapılan evlenme belgesinin usulüne uygun olarak onaylanmış belgenin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi.(Evlenme belgesinde yer alan yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgilerinin eksik olması halinde ,eksik bilgileri bu bilgileri gösterir şekilde kişilerin uyruğunda bulunduğu devletin yetkili makamlarından verilmiş ve Türkçeye çevrilmiş belgeler)
2-Dilekçe.
15-20 dk
 
 
 
   11
 
 
 
ÖLÜM
1-Ölü olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir resmi belge ile tescil talebini içeren dilekçe.
2-Yurtdışında ölen Türk vatandaşlarının ölüm olayı ile ilgili yerel makamlardan alınmış ölüm belgesinin usulüne uygun olarak onaylanmış aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi ile tescil talebini içeren dilekçe.
 
 
10-15 dk
3-Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ölünün hısımlarının, ölüm olayını bilenlerin kimlikleri, adres bilgileri ve ölümü ile ilgili bilgileri içeren ölüm tahkikat dilekçesi.
45-60 Gün
 
 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                                                                İkinci Müracaat Yeri:
İsim                        : Kezban URAN                                                                                                    İsim                       : Mehmet ÇAMLICA
Unvan                     : İlçe Nüfus Müdürü                                                                                            Unvan                   : Doğanhisar  Kaymakamı
Adres                      : Doğanhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü                                                                 Adres                    : Doğanhisar  Kaymakamlığı                                                                                          
 Tel                          : 0332-5562820                                                                                                    Tel                            : 0332-5561470
Faks                        :0332-5561088                                                                                                    Faks                        :
E-Posta                :                                                                                                                                 E-Posta                   :